Pole tekstowe: CELE KOŁA NAUKOWEGO INŻYNIERII OŹE

 

 

Celem Koła jest poszerzanie wiedzy i umiejętności jego potencjalnych członków-studentów w zakresie badań maszyn, urządzeń i instalacji z zakresu OZE. Za podstawowe cele organizacyjno-naukowe Koła Naukowego INŻYNIERII OŹE przyjmujemy:

 

a)        krzewienie nauki, techniki oraz propagowanie kultury i dobrych obyczajów wśród studentów,

b)       tworzenie form wymiany informacji wśród studentów w zakresie nauki i techniki związanej z kierunkiem Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii,

c)        rozwój i wspieranie studentów kierunku w twórczości naukowo-technicznej,

d)       organizowanie prezentacji i pokazów oraz wyjazdów szkoleniowo-technicznych do firm związanych z kierunkiem,

e)        ułatwianie startu zawodowego studentom przez kontakty z firmami przemysłu branży OZE,

f)        udzielanie pomocy koleżeńskiej innym studentom.

 

 

Plusy i minusy bycia członkiem Koła:

Plusy:

- wyjazdy na różne konferencje organizowane w ramach studenckiego ruchu naukowego,

- zwiedzanie nowoczesnych zakładów i firm związanych z zainteresowaniami Koła,

- konfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej na uczelni z praktyczną,

- zdobywanie doświadczenia w przygotowywaniu referatów,

- zdobywanie również, jakże obecnie potrzebnej, umiejętność wygłaszania własnych tekstów, analiz, przemyśleń.

 

Minusy:

- jedynym minusem może być niezbędny czas, który poświęcamy na działalność w kole, bo jak mawiają materialiści "czas to pieniądz". Niejednokrotnie zdarza się, iż cały nasz wolny czas poświęcamy na pracę nad konkretnym projektem wiec czy ten czas można zapisać jako stracony ... na pewno nie!!! ... może wielokrotnie zaowocować w pracy zawodowej.

 

Zapraszamy wszystkich, którzy mają takie lub podobne zainteresowania, którzy chcieliby, tak jak my, zgłębiać różne zagadnienia związane z działalnością Kołą, zapraszamy studentów, którzy pomogliby nam w realizacji powyższych celów.

 

CZŁONKOWIE KOŁA NAUKOWEGO

INŻYNIERII OŹE