Ogólny plan pracy koła naukowego Inżynierii OŹE na rok akademicki 2016/2017

 

1.     Działania organizacyjne Koła

-        Nabór nowych członków składu osobowego koła naukowego Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na rok akademicki 2016/2017

-        Wybór nowych władz Koła

-        Ewentualna weryfikacja elementów statutu Koła

-        Rozwój funkcjonalny siedziby Koła - pom. 101A - bud. 3.2

2.     Walne zgromadzenie członków Koła:  Pierwsze WZ - styczeń 2017r. (semestr zimowy)

-        Zatwierdzenie członków prezydium Koła

-        Wybór Komisji Rewizyjnej Koła

-        Wybór Komisji Dyscyplinarnej Koła

-        Przyjęcie i zatwierdzenie zadań statutowych postawionych przez Założycieli Koła

3.     Walne zgromadzenie członków Koła II - maj 2017r. (semestr letni)

-        Ocena dotychczasowej działalności Koła

-        Ocena działania Prezydium Koła (realizacja planów pracy)

4.     Zadania naukowe, publikacyjne oraz organizacyjne

-        Przygotowanie i publikacje na konferencjach organizowanych bądź współorganizowanych przez Zakład Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska.

-        Przygotowanie przez członków bądź sympatyków Koła serii referatów prezentowanych na:

§  Seminariach Zakładu Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska - wstępnie dwie prezentacje działań Koła w semestrze podczas zebrań Zakładu

-        Organizowanie spotkań i seminariów z ciekawymi ludźmi reprezentującymi zainteresowania naukowe Koła - wstępnie dwa spotkania w semestrze.

5.     Szczegółowe wstępne zadania badawcze

-        Współpraca przy rozbudowie stanowiska do badań efektywności instalacji solarnej  - kolektory próżniowe - warunki środowiskowe

-        Współpraca przy rozbudowie stanowiska do badań efektywności różnych typów kolektorów solarnych - warunki sztucznego naświetlenia

-        Współpraca przy rozbudowie stanowiska do badań efektywności instalacji fotowoltaicznej

-        Współpraca przy rozbudowie stanowiska do badań efektywności działania brykieciarki

-        Współpraca przy rozbudowie stanowiska do badań efektywności małej elektrowni wiatrowej

-        inne

6.     Zadania w zakresie organizacji dydaktyki

-        Pomoc przy eksploatacji i budowie nowych stanowisk dydaktycznych w laboratoriach Zakładu Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska - Laboratorium Badań Rozdrabniania - www.rozdrabnianie.utp.edu.pl oraz Laboratorium Inżynierii OŹE - http://www.laboze.utp.edu.pl/

-        Realizacja zajęć pokazowych dla studentów przy współpracy z pracownikami Zakładu

7.     Prezentacje firmowe - organizowanie wyjazdów szkoleniowo-technicznych do firm związanych ze specjalnością dla studentów