Szczegółowy wykaz prac i zadań na rok akademicki 2016/2017 dla koła Inżynierii OŹE

 

Zadania badawcze:

Lp.

Temat zadania badawczego

Student/ci realizujący zadanie

Współpraca z wybranym pracownikiem naukowym UTP WM

1

2

3

 

 

 

4

 

 

 

 

Zadania organizacyjne:

Lp.

Temat zadania organizacyjnego

Student realizujący zadanie

Współpraca z wybranym pracownikiem naukowym UTP WM

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

Uczestnictwo w konferencjach - przygotowanie artykułów:

Lp.

Konferencja i termin

Wstępny temat prezentacji

Współpraca z wybranym pracownikiem naukowym

UTP WM

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4