Pole tekstowe: Koło Naukowe Studentów

 

Pole tekstowe: Inżynierii OŹE

 

 

Koło Naukowe Studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

 

logoWIM.jpg

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

 

 

Koło naukowe studentów Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii działa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej od 2014 roku. W Kole mogą działać studenci ze wszystkich roczników studiów. W szczególności koło to zostało utworzone dla kierunku studiów pn. Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii.  Szczegółowo zakres działalności opisano w REGULAMINIE Koła. Działalność Koła wspomagana jest środkami uzyskanymi od władz dziekańskich jak i rektorskich. Umożliwia to realizację własnych inwestycji jak i organizację działań określonych w głównych CELACH Koła.

Studenci działający w Kole Naukowym mogą korzystać z dostępu do stanowisk dydaktycznych i badawczych jednostek Wydziału Inżynierii Mechanicznej, a szczególnie Laboratorium Inżynierii OZE - Zakładu Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska, gdzie mieści się siedziba Koła  bud. 3.2 - Fordon).

 

Sprawozdanie z działalności Koła za rok akademicki 2013/2014 – Sprawozdanie

 

Sprawozdanie z działalności Koła za rok akademicki 2014/2015 – Sprawozdanie

 

Sprawozdanie z działalności Koła za rok akademicki 2015/2016 - Sprawozdanie

 

Sprawozdanie z działalności Koła za rok akademicki 2016/2017 - Sprawozdanie